Czytanie ze zrozumieniem klasa 1 – gotowe ćwiczenia dla klasy 1

Czytanie ze zrozumieniem klasa 1 - gotowe ćwiczenia dla klasy 1

Czytanie ze zrozumieniem to niezwykle ważna umiejętność, którą należy rozwijać już od najmłodszych lat. Kształtuje ona nie tylko kompetencje językowe, ale także umiejętności analityczne, krytyczne myślenie oraz kreatywność. Skupimy się na ćwiczeniach przeznaczonych dla uczniów klasy 1, które pomogą im zrozumieć, co czytają, i nauczą efektywnego korzystania z informacji zawartych w tekstach oraz jaką pracę muszą podjąć, aby czytać ze zrozumieniem.

Przedstawimy gotowe ćwiczenia, które są przyjazne dla dzieci, angażujące i jednocześnie skutecznie rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Ćwiczenia rozpoznawania głównego pomysłu

Ćwiczenia rozpoznawania głównego pomysłu to kluczowy element nauczania czytania ze zrozumieniem. Dzięki nim uczniowie nauczą się dostrzegać główny wątek czytanego tekstu, co jest fundamentem dla pełnego zrozumienia przekazu. Nauka ta polega na rozpoznaniu, co autor próbuje przekazać czytelnikowi, jaki jest najważniejszy pomysł lub informacja zawarta w tekście.

Zrozumienie głównego pomysłu tekstu to więcej niż tylko określenie jego tematu. To zrozumienie, co autor miał na myśli, jakie są jego argumenty, jakie informacje uważa za najważniejsze. Uczniowie klasy pierwszej zazwyczaj zaczynają od krótkich i prostych tekstów, które mają jedną centralną ideę, ale stopniowo przechodzą do czytania dłuższych i bardziej skomplikowanych tekstów z kilkoma pomysłami do zrozumienia.

Przykładowe ćwiczenia dla klasy 1

 • Przeczytanie krótkiego tekstu i zaznaczenie zdania, które najbardziej oddaje główny pomysł.
 • Przeczytanie kilku zdań na ten sam temat i wybranie jednego, które najbardziej oddaje główny pomysł.
 • Przygotowanie listy słów na podstawie przeczytanego tekstu i wybranie tego, które najbardziej oddaje główny pomysł.
 • Narysowanie obrazka, który przedstawia główny pomysł przeczytanego tekstu.
 • Stworzenie mapy myśli na podstawie przeczytanego tekstu.
 • Napisanie jednego zdania, które podsumowuje główny pomysł tekstu.
 • Przeczytanie kilku różnych tekstów i porównanie ich głównych pomysłów.
 • Wybór głównego pomysłu z kilku opcji po przeczytaniu tekstu.
 • Stworzenie własnej historii na podstawie głównego pomysłu z przeczytanego tekstu.
 • Przeczytanie tekstu i odpowiedzenie na pytanie, które wymaga zrozumienia głównego pomysłu.

Zadania związane z kontekstem

Kontekst, w którym używane jest słowo, często wpływa na jego znaczenie, dlatego kluczowe jest nauczenie uczniów, jak interpretować kontekst w czytanych tekstach. Zrozumienie kontekstu jest niezbędne do pełnego zrozumienia tekstu, ponieważ pozwala na poprawną interpretację słów, które mogą mieć różne znaczenia w zależności od sytuacji. Ćwiczenia związane z kontekstem pomagają uczniom rozumieć te subtelne różnice i zrozumieć, jak kontekst wpływa na znaczenie tekstu.

Ponadto, rozumienie kontekstu jest ważne do zrozumienia humoru, sarkazmu, metafory i innych elementów języka, które są często używane w literaturze i pisaniu. Uczniowie klasy pierwszej zazwyczaj zaczynają od prostych ćwiczeń, które pomagają im zrozumieć, jak kontekst wpływa na znaczenie pojedynczych słów, a następnie przechodzą do bardziej skomplikowanych ćwiczeń, które wymagają zrozumienia, jak kontekst wpływa na znaczenie całych zdań lub paragrafów.

Przykładowe ćwiczenia dla pierwszoklasistów

 1. Przeczytanie tekstu i zaznaczenie słów, które zmieniają swoje znaczenie w zależności od kontekstu.
 2. Przeczytanie kilku zdań zawierających to samo słowo użyte w różnych kontekstach, a następnie napisanie definicji słowa dla każdego kontekstu.
 3. Przeczytanie krótkiego tekstu, a następnie odpowiedzenie na pytania, które wymagają zrozumienia kontekstu.
 4. Wybranie słowa z tekstu i napisanie kilku różnych zdań, które używają tego słowa w różnych kontekstach.
 5. Przeczytanie tekstu i stworzenie listy słów, które mogłyby zastąpić wybrane słowo, zachowując jednak jego kontekstowe znaczenie.
 6. Przeczytanie tekstu i narysowanie obrazka, który pokazuje, jak kontekst wpływa na znaczenie słowa.
 7. Napisanie kilku zdań, które używają tego samego słowa w różnych kontekstach.
 8. Przeczytanie tekstu i wybranie słów, które są najważniejsze dla zrozumienia kontekstu.
 9. Przeczytanie tekstu i wyjaśnienie, jak kontekst pomaga zrozumieć znaczenie wybranych słów.
 10. Przeczytanie tekstu i napisanie własnej definicji wybranych słów na podstawie kontekstu, w którym zostały użyte.

Rozumienie postaci i ustawień

Rozumienie postaci i ustawień to kolejny kluczowy element czytania ze zrozumieniem. Uczniowie muszą być w stanie rozpoznać i zrozumieć postacie opisane w tekście, a także ustawienia, w których one występują. To pozwoli im lepiej zrozumieć motywacje postaci, ich interakcje oraz wpływ otoczenia na wydarzenia w tekście.

Umiejętność ta jest szczególnie ważna podczas czytania beletrystyki, ale jest również niezbędna przy czytaniu tekstów non-fiction, które często opisują różne osoby i miejsca. W tym celu uczniowie muszą nie tylko identyfikować postacie i ustawienia, ale także analizować, jak te elementy wpływają na przebieg wydarzeń i na komunikat główny tekstu. Zaczynając od prostych opowieści, stopniowo przechodzą do bardziej złożonych tekstów, wymagających głębszego zrozumienia postaci i ustawień.

Przykładowe ćwiczenia dla uczniów klasy 1

 1. Przeczytanie tekstu i napisanie krótkiego opisu głównej postaci.
 2. Przeczytanie tekstu i napisanie kilku zdań opisujących miejsce, w którym dzieje się akcja.
 3. Przeczytanie tekstu i zaznaczenie fragmentów, które opisują postacie i ustawienia.
 4. Przeczytanie tekstu i stworzenie listy cech charakteru głównej postaci.
 5. Przeczytanie tekstu i narysowanie obrazka przedstawiającego główne ustawienie.
 6. Przeczytanie tekstu i odpowiedzenie na pytania dotyczące postaci i ustawień.
 7. Przeczytanie tekstu i stworzenie mapy myśli opisującej relacje między postaciami.
 8. Przeczytanie tekstu i stworzenie listy rzeczy, które postacie lubią i nie lubią.
 9. Przeczytanie tekstu i stworzenie listy elementów, które opisują ustawienie.
 10. Przeczytanie tekstu i napisanie krótkiej opowieści z perspektywy jednej z postaci.

Ćwiczenia na rozwijanie inferencji

Rozwijanie umiejętności wnioskowania jest niezbędne dla efektywnego czytania ze zrozumieniem. Wywodzenie wniosków pozwala uczniom na domyślanie się informacji, które nie są bezpośrednio napisane w tekście, a tym samym lepsze zrozumienie treści. Te umiejętności są szczególnie ważne, gdy uczniowie czytają bardziej skomplikowane teksty, które wymagają od nich interpretacji i analizy.

Ćwiczenia na rozwijanie inferencji pomagają uczniom nauczyć się, jak używać podpowiedzi i informacji zawartych w tekście, aby wywnioskować ukryte lub niejasne informacje. Zazwyczaj zaczynają od prostych wniosków opartych na konkretnych szczegółach tekstu, a następnie przechodzą do bardziej złożonych wniosków, które wymagają zrozumienia całego kontekstu.

Przykładowe ćwiczenia dla pierwszaków

 1. Przeczytanie tekstu i wywnioskowanie, co postać czuje na podstawie jej działań.
 2. Przeczytanie tekstu i wywnioskowanie, co może się wydarzyć dalej.
 3. Przeczytanie tekstu i wywnioskowanie, dlaczego postać podjęła pewne decyzje.
 4. Przeczytanie tekstu i wywnioskowanie, jakie są motywy postaci.
 5. Przeczytanie tekstu i wywnioskowanie, co autor próbuje przekazać czytelnikowi.
 6. Przeczytanie tekstu i wywnioskowanie, jakie są relacje między postaciami.
 7. Przeczytanie tekstu i wywnioskowanie, co postać prawdopodobnie zrobi w danym ustawieniu.
 8. Przeczytanie tekstu i wywnioskowanie, jakie są cechy charakteru postaci na podstawie jej działań.
 9. Przeczytanie tekstu i wywnioskowanie, jakie mogą być przyczyny i skutki wydarzeń opisanych w tekście.
 10. Przeczytanie tekstu i wywnioskowanie, jakie informacje są ukryte pomiędzy linijkami tekstu.

Zadania z sekwencją zdarzeń

Zrozumienie sekwencji zdarzeń w czytanych tekstach to kolejny istotny aspekt czytania ze zrozumieniem. Uczniowie muszą nauczyć się śledzić chronologię zdarzeń i rozpoznawać, w jakiej kolejności wydarzenia mają miejsce. To pozwoli im lepiej zrozumieć, jak wydarzenia wpływają na siebie nawzajem i jak rozwijają się historie.

Różnorodne ćwiczenia z sekwencją zdarzeń pomagają uczniom zrozumieć, jak wydarzenia są ze sobą powiązane i jakie są ich konsekwencje. Rozpoczynając od prostych tekstów, w których zdarzenia są przedstawione w jasnej, chronologicznej kolejności, uczniowie stopniowo przechodzą do bardziej złożonych tekstów, które mogą zawierać flashbacki, przewidywania lub inne zawiłe techniki narracyjne.

Przykładowe ćwiczenia dla dzieci z 1 klasy

 1. Przeczytanie tekstu i stworzenie listy zdarzeń w kolejności, w jakiej wystąpiły.
 2. Przeczytanie tekstu i narysowanie linii czasu pokazującej sekwencję zdarzeń.
 3. Przeczytanie tekstu i odpowiedzenie na pytania dotyczące sekwencji zdarzeń.
 4. Przeczytanie tekstu i przestawienie zdarzeń w kolejności od najwcześniejszego do najpóźniejszego.
 5. Przeczytanie tekstu i zaznaczenie słów lub wyrażeń, które wskazują na kolejność zdarzeń.
 6. Przeczytanie tekstu i zaznaczenie momentów, które były punktami zwrotnymi dla postaci lub fabuły.
 7. Przeczytanie tekstu i stworzenie mapy zdarzeń, pokazującej, jak wydarzenia wpływają na siebie.
 8. Przeczytanie tekstu i napisanie krótkiego podsumowania, które obejmuje główne zdarzenia w odpowiedniej kolejności.
 9. Przeczytanie tekstu i wybranie najważniejszego zdarzenia, które miało największy wpływ na postaci lub fabułę.
 10. Przeczytanie tekstu i wyjaśnienie, jak wydarzenia prowadzą do zakończenia historii.

Zobacz, jak twoje dziecko powinno rozwijać się w kwestii czytania ze zrozumieniem.

Czytanie ze zrozumieniem klasa 2 – ćwiczenia dla uczniów 2 klasy

Czytanie ze zrozumieniem klasa 3 – umiejętności ucznia w 3 klasie

Czytanie ze zrozumieniem klasa 4 – Rozwój, ćwiczenia klasy iv

Czytanie ze zrozumieniem klasa 5 – poziom szkoły podstawowej

Czytanie ze zrozumieniem klasa 6. Szkoła podstawowa język polski

Czytanie ze zrozumieniem klasa 7. Język polski wymagania